1 1 1 1 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انقلاب اسلامی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را در 22 بهمن 1397 جشن خواهد گرفت و در مدت این چهل سال افتخار و اقتدار جهانی این انقلاب به گوش همه رسیده است در این خبر برآن شدیم هروز یکی از این افتخارات و اقتدارات را به صورت پوستر ارئه دهیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولین پوستر

دومین پوستر

 

سومین پوستر

 

چهارمین پوستر

 

پنجمین پوستر

 

 ششمین پوستر

 

 هفتمین پوستر

 

 هشتمین پوستر

 

نهمین پوستر

 

 

دهمین پوستر

یازدهمین پوستر

 

دوازدهمین پوستر

 

 

سیزده پوستر

 

 

چهارده پوستر

 

 

 

 

پانزدهیمن پوستر

شانزدهمین پوستر

هفدهمین پوستر

هجدهمین پوستر

نوزدهمین پوستر

بیستمین پوستر

بیست ویکمین پوستر

بیست و دومین پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را برای دوستان خود بفرستید

شما مجوز مشاهده نظرها را ندارید

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما