5 1 1 1 1 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به فضل خداوند جلسه اول ترم پاییر ماه 1397 به همت مسولین بخش جذب جوانان کانون فرهنگی روضه الشهداء برگزار شد

این مطلب را برای دوستان خود بفرستید

1 1 1 1 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بااطلاع میرساند ترم پاییز طرح مهدیاران از اول آذرماه پنجشنبه ها ساعت 10 صبح تا 2بعداظهر آغاز میگردد.

این مطلب را برای دوستان خود بفرستید