کلاس آمادگی جسمانی

هزینه ثبت نام : 400,000 تومان

توضیحات تکمیلی

مدرس

آقای رجبی

جنسیت

ویژه آقایان

سن ثبت نام

بزرگسال

تاریخ کلاس

روزهای زوج

ساعت کلاس

17:45 تا 19