دوشنبه های تربیتی 

اولین اصل تربیت وقت گذاری و الویت دهی به مسئله تربیت

سخنران : حجت الاسلام تراشیون

پخش ویدئو