من حزب اللهی ام

ظاهر و باطن یک حزب اللهی

یک حزب اللهی از آنجا که منتسب به گروه خداست، اعمال، رفتار و اخلاقش را با آنچه خداوند تعیین فرموده است، منظم می کند. از مجموع آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام چنین به دست می آید که حفظ...

حزب اللهی به تکلیفش عمل می کند

حزب اللهی همواره فقط عمل به تکلیف می کند. او خود را دارای تکالیف فراوان دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی می داند که گاهی عقل و فطرت و در بسیاری موارد شرع مقدس به آنها امر کرده است. مومن حزب...

حزب اللهی امر به معروف و نهی از منکر می کند

شاید بتوان یکی از شاخصه ­های مهم حزب الله را آمر بودن آنان به خوبی­ها و ناهی بودنشان از منکرات دانست. اگرچه این فریضه مهم دینی مختص گروه خاصی نیست و همه مسلمانان موظف به اجرای آن هستند؛ اما در...

حزب اللهی گوش به فرمان ولی امر است

در ابتدا تأکید شود که به اعتقاد نگارنده سیاسی بودن یک حزب اللهی به معنای انقلابی بودن و مطیع فرامین رهبری بودن اوست، نه تعلق داشتن به یک جناح خاص سیاسی؛ زیرا جناح ­های سیاسی در گذشت زمان تغییر عقیده...

حزب اللهی در صحنه است

از ویژگی های مهم افراد حزب اللهی در صحنه بودن آنان است. این یعنی آنان همواره در زمان حال زندگی می کنند و با عبرت از گذشته و امید به آینده، عمده توجهشان به زمانه خویش است و از آن...

حزب اللهی غلو و زیاده روی نمی کند

زیاده روی یا غلو یکی از انحرافاتی بوده که همواره دین و دینداران را تهدید و تضعیف کرده است. در اسلام و تشیع هم جریان غلو وجود داشته و مشکلاتی را بوجود آورده است. با مراجعه به خیل روایاتی که...

حزب اللهی عاشق جهاد و شهادت است

شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که عاشق جهاد بودن همان جنگ طلبی و شهادت دوستی همان طلب مرگ است. فطرت هیچ انسانی به جنگ و خون ریزی و کشته شدن رضایت نمی دهد. از طرف دیگر رسول...

حزب اللهی دشمن شناس است

دشمن شناسی صحیح و با بصیرت در وهله اول و دشمن بودن با دشمنان در وهله دوم، شاخصه مهم دیگر حزب اللهی بودن است. اصولاً نمی توان کسی را حزب اللهی نامید در حالی که کاری به دشمن نداشته و...

حزب اللهی روشن فکر می کند

“روشنفکر” واژه ای است که دارای دو بار معنایی مثبت و منفی است. در معنای مثبت عموماً روشنفکر به کسی گفته می­ شود که عقلانی فکر و عمل می ­کند و به تعبیر لغتنامه دهخدا «نوگرا» است. (ج ۲۶، ص۱۷۱)...