کتابخانه مجازی شهید آسترکی _ موسسه مذهبی فرهنگی روضه الشهدا 

ساعت کار کتابخانه شهید آسترکی یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 18 می باشد.